فرمانداری شهرستان دورود
چشمه وقت ساعت

آشنايي با چشمه وقت ساعت دورود يكي از نادرترين چشمه‌هاي‌ جهان

چشمه وقت ساعت نقطه اعجاز طبيعت در شهرستان دورود است.
چشمه وقت ساعت به واسطه نوع خاص آب‌دهي خود، گوشه‌اي از اعجاز خداوند در زمين را به نمايش گذاشته است.
چشمه‌اي به نام وقت ساعت وجود دارد كه به جرأت مي‌توان آن را يكي از عجيب‌ترين و نادرترين چشمه‌هاي جهان دانست.

1

عجيب بودن اين چشمه به واسطه نحوه خاص آب‌دهي آن است به نحوي كه در طول دوره زماني يك ساعته آب آن به طور خروشان جاري بوده و پس از آن به مدت يك ساعت متوقف مي‌شود و اين چرخه به طور متناوب ادامه دارد.

مظهر چشمه در انتهاي غاري به عمق 50 متر و ارتفاع 15 متر قرار گرفته است و آب خروجي از اين چشمه با گذر از ميان غار به يك آبشار تبديل شده و به دره پايين دست وارد مي‌شود.

در ادامه مسير آب خروجي از چشمه، بيشه‌زاري با درختان متنوع و سر به فلك كشيده ايجاد شده است كه سايه‌سار آنها محل مناسبي براي اسكان و استراحت است.

آب خارج شده از اين چشمه بسيار خنك و زلال است كه در فواصل زماني منظم در دل زمين به بيرون مي‌جهد، البته اين فواصل زماني در طول سال متغير است، به نحوي كه در فصل‌هايي كه ميزان بارش زياد است، مدت زمان توقف (آب‌گيري) كمتر از فصل‌هاي كم آب سال است، اما همواره مدت زمان خروج آب برابر است، يعني همان يك ساعت. 

2

اگر قصد بازديد از اين چشمه خاص و عجيب را داشته باشيد، بايد از شهر دورود حركت در سمت جنوب (در امتداد ريل راه آهن) سفر خود را آغاز كنيد و پس از گذشتن از روستاهاي چم چيت، چنار و ده كوليان و نهايتاً نزديك به سه ساعت كوهپيمايي به دهانه غار و مظهر اين چشمه مي‌رسيد.

البته مي‌توان از شهرستان دورود نيز با قطار تا ايستگاه چم چيت را طي كرد و ادامه مسير سه ساعته را با كوهپيمايي گذراند.

تاریخ به روز رسانی: 1393/09/03
Powered by DorsaPortal