اداره كل مديريت بحران
تابلو اعلانات
1396/12/12
مهارت هاي مديريتي لازم در زمان بحران مهارت هاي مديريتي لازم در زمان بحران

اعتبار و توانايي

داشتن اعتبار و توانايي براي رهبريت يك بحران ضروري است. يك مدير بحران، باقدرت صحبت كرده و به ديگران احساس امنيت و اعتماد به دانش، قضاوت و توانايي‌هايش مي‌دهد. به همين منظور، در شرايط بحراني مدير بايد بتواند با قدرت درباره‌ي جزئيات فرمان دهد.

آرامش

در شرايط بحراني، بسيار ضروري است كه مدير اين توانايي را داشته باشد كه هميشه خونسردي خود را حفظ كرده و آرام بماند. مديران موفق هيچ‌گاه خونسردي خود را از دست نمي‌دهند، زيرا اين كار ممكن است موجب هرج‌ومرج بيشتر شده و اثر منفي روي واكنش‌هاي ديگران داشته باشد. اعتماد به نفس بسيار مهم است. مديران بايد از احساسات شخصي مانند ترس و نگراني‌هايي كه ممكن است داشته باشند دوري كنند. مهارت‌هاي مديريت استرس، براي هر مدير موفقي حياتي مي باشند.

ارتباطات

ارتباطات قوي در شرايط بحراني امري بسيار ضروري براي يك رهبر خوب است. مديران خوب بايد ارتباطات باز و راحتي با ديگران داشته باشند. براي مديران لازم است تا مهارت‌هاي شنيداري قوي داشته و فعالانه به گفته‌هاي ديگران گوش دهند، حتي اگر صحبت آنها درباره‌ي ايده‌هاي شخصي و يا هر نگراني ديگري است كه آن‌ها دارند.

آماده سازي

آمادگي و قاطعيت در شرايط بحراني براي مديران ضروري است. بحران عموماً بدون هشدار ضربه مي زند. مديران بايد بتوانند تصميماتي سريع و قاطعانه كه اثري مهم بر همه‌ي افراد درگير در آن را دارد بگيرند. آن‌ها بايد بتوانند بدون داشتن زمان زياد، كار را انجام دهند. مديران بايد هميشه آماده باشند و بدانند كه هر كاري كه مي‌كنند عواقبي داشته و ديگران هميشه نظاره گر آن‌ها هستند.

تمركز

در شرايط بحران، هرج‌ومرج و وحشت به راحتي گسترش يافته و افراد به راحتي فراموش مي كنند كه چه كاري بايد انجام دهند. مديران اين توانايي را دارند كه تمركز را روي هدف اصلي بازگردانند. مديران بايد به بقيه افراد يادآوري كنند تا به شرايط اصلي فكر كرده و فقط به بحران موجود توجه نداشته باشند.

آگاهي

براي مديريت موفق شرايط بحراني، مديران بايد نسبت به تمامي نقاط مثبت و منفي افراد درگير، آگاهي و درك داشته باشند.آن‌ها بايد افرادي كه با آن‌ها كار مي‌كنند را به همراه مهارت‌هاي شخصي آنان بشناسند. اين امر براي حل مشكلات بحراني ضروري است. وقتي مسئله‌ي بزرگي اتفاق مي‌افتد، آن‌ها بايد بدانند كه اين موضوع به چه كسي مرتبط بوده و با چه كسي بايد تماس بگيرند.

 

تعداد بازدید : 178
Powered by DorsaPortal