3025
1
كلاس آموزشي مديريت بحران
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 تاريخ  مجوز:    1395/02/13     مجوز:     16247

مديريت بحران (به انگليسي: Crisis management) از اصطلاحات حوزه مديريت است، كه به مجموعه‌اي از فعاليت‌ها، چاره جويي‌ها و دستورالعمل‌هايي اطلاق مي‌گردد، كه مديريت يك سازمان، در چالش با بحران انجام مي‌دهد و هدف آن كاهش روند، كنترل و رفع بحران است. بطور كلي مديريت بحران بمعناي سوق دادن هدفمند جريان پيشرفت امور، به روالي قابل كنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرايط قبل از بحران است.

به‌اختصار، مديريت بحران، كليه اقدامات مربوط به پيشگيري و مديريت ريسك، سازماندهي و مديريت منابع مورد نياز در پاسخ به بحران مي‌باشد. مديريت بحران علمي كاربردي است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران‌ها و تجزيه و تحليل آنها، در جستجوي يافتن ابزاري است، كه بوسيله آنها بتوان از بروز بحران‌ها، پيشگيري نمود يا در صورت بروز آن، در خصوص كاهش اثرات بحران، آمادگي لازم امداد رساني سريع و بهبودي اوضاع، اقدام نمود. 
2018/07/31
Powered by DorsaPortal