3251
1
واحد هشدار سريع

واحد هشدار سريع

واحد هشدار سريع اداره كل مديريت بحران با هدف ايجاد هماهنگي بين بخشي در اطلاع رساني و هشدار بموقع و مقابله سريع با حوادث محتمل توسط دستگاه هاي امدادي و عملياتي راه اندازي گرديده است. اين واحد بصورت 24 ساعته با شماره تلفن هاي زير و در چهارچوب وظايف تعيين شده فعاليت مي نمايد

 

تلفن:  33244709
 

تلفكس: 33243928

2018/03/10
Powered by DorsaPortal