دفتر امور روستايي و شوراها
سخن روز :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
  • اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد.
    اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد. اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان در تاريخ 29/10/98 در محل استانداري به رياست مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور اعضاء بر گزار شد.
  • همايش روز ملي روستا
    استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شده كه بيانگر توجه خاص به روستا و روستاييان است.
دفتر امور روستایی
مجید آذربختی مدیرکل امور روستایی و شوراها
Powered by DorsaPortal