دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مسئولين ارشد اداره كل آموزش و پرورش استان پاسخگويي بر خط تلفن 111 مسئولين ارشد اداره كل آموزش و پرورش استان
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مسئولين ارشد اداره كل آموزش و پرورش استان
1398/06/06
پاسخگويي بر خط تلفن 111قائم مقام  رياست دانشگاه علوم پزشكي استان صورت پذيرفت پاسخگويي بر خط تلفن 111قائم مقام رياست دانشگاه علوم پزشكي استان صورت پذيرفت
پاسخگويي بر خط تلفن 111قائم مقام رياست دانشگاه علوم پزشكي استان صورت پذيرفت
1398/06/05
پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم منابع انساني شركت توزيع برق استان صورت پذيرفت پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم منابع انساني شركت توزيع برق استان صورت پذيرفت
پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم منابع انساني شركت توزيع برق استان صورت پذيرفت.
1398/06/04
برگزاري اولين جلسه ملاقات مردمي مديركل جديد دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان برگزاري اولين جلسه ملاقات مردمي مديركل جديد دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
برگزاري اولين جلسه ملاقات مردمي مديركل جديد دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
1398/06/04
برگزاري سومين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان برگزاري سومين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان
برگزاري سومين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان
1398/06/04
پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم خدمات شهري شهرداري خرم آباد صورت پذيرفت پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم خدمات شهري شهرداري خرم آباد صورت پذيرفت
پاسخگويي بر خط تلفن 111 معاونت محترم خدمات شهري شهرداري خرم آباد صورت پذيرفت
1398/06/03
Powered by DorsaPortal