دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
برگزاري جلسه توجيهي هيأت هاي بازرسي انتخابات استان و شهرستانها برگزاري جلسه توجيهي هيأت هاي بازرسي انتخابات استان و شهرستانها
برگزاري جلسه توجيهي هيأت هاي بازرسي انتخابات استان و شهرستانها
1398/08/22
بازديد آقاي دريكوند مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري از شركت كشت و صنعت لرستان بازديد آقاي دريكوند مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري از شركت كشت و صنعت لرستان
بازديد آقاي دريكوند مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري از شركت كشت و صنعت لرستان جهت حل اختلاف في مابين اين شركت و اهالي روستاهاي همجوار
1398/08/21
مدير كل تأمين اجتماعي استان صبح امروز پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111بودند. مدير كل تأمين اجتماعي استان صبح امروز پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111بودند.
مدير كل تأمين اجتماعي استان صبح امروز پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111بودند.
1398/08/21
رئيس هيأت بازرسي اتخابات استان لرستان منصوب شد. رئيس هيأت بازرسي اتخابات استان لرستان منصوب شد.
رئيس هيأت بازرسي اتخابات استان لرستان منصوب شد.
1398/08/21
برگزاري  جلسه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان برگزاري جلسه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
برگزاري جلسه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
1398/08/20
بازديد آقاي دريكوند از غرفه هاي استان هاي شركت كننده در جشنواره ملي و فرهنگي اقوام بازديد آقاي دريكوند از غرفه هاي استان هاي شركت كننده در جشنواره ملي و فرهنگي اقوام
بازديد آقاي دريكوند از غرفه هاي استان هاي شركت كننده در جشنواره ملي و فرهنگي اقوام برگزار شده در محل باغ گلستان قلعه فلك الافلاك
1398/08/20
Powered by DorsaPortal