4559
1
توصيه‌هاي ايمني بعد از زلزله

 توصيه‌هاي ايمني  بعد از زلزله

 

1-    خونسردي وآرامش خود را حفظ كنيد.

2- بعد از اتمام لرزش‌ها و پس از بررسي و اطمينان از وضعيت سلامتي خود، با احتياط از محل خارج شويد و به محيط امني برويد.

3-     اعضاي خانواده كه زير آوار نمانده‌اند را پيدا كرده و از وضعيت سلامتي آن‌ها اطمينان حاصل كنيد.

4- در صورت آسيب‌ديدگي جزئي به‌كمك ديگران، خود را به‌صورت سرپايي مداوا كرده و سپس به كمك سايرين و زير آوارماندگان بشتابيد.

5- مجروحين را بسيار با احتياط حركت دهيد.

6- از تجمع بي‌مورد در اطراف مجروحين بپرهيزيد.

7- به نيروهاي انتظامي و هلال احمر كمك كنيد و از دستورات آنها پيروي كنيد.

8-از وارد شدن به محل‌هاي نيمه تخريب بپرهيزيد.

9-به محض استشمام بوي گاز در صورت امكان فلكه اصلي را قطع كنيد و اگر نتوانستيد، فوراً محل را ترك كنيد.

10-آتش‌سوزي‌هاي كوچك را مهار كنيد.

11-جهت جلوگيري از شيوع بيماري‌، مواد آلوده را از محيط دور ساخته يا با خاك بپوشانيد.

12- از طريق راديو ترانزيستوري از دستورات مسئولين مطلع شده و از آن‌ها پيروي كنيد.

13-مراقب پس‌لرزه‌ها باشيد.

14- مكاني امن را جهت استراحت و ذخيره مواد دارويي و غذايي آماده كنيد.

15- مواد دارويي و غذايي را به موقع و صحيح مصرف كنيد تا بعداً دچار مشكل نشويد.

16- در موارد بسيار ضروري، از تلفن استفاده كنيد.

17- جهت روشنايي محيط از چراغ قوه استفاده كنيد زيرا روشن كردن كبريت ممكن است باعث انفجارشود. (به‌علت نشت گاز)

18- بعد از زلزله ساختمان را مورد بررسي قرارداده و به محل‌هاي ترك خورده وارد نشويد و براي تعمير آنها برنامه‌ريزي كنيد.

 در پايان يادآور مي‌شويم كه ما زماني از زلزله كمتر آسيب خواهيم ديد كه:
٭ساختمان براساس اصول مهندسي زلزله ساخته شده باشد.
 ٭٭اگر اقدامات قبل و حين زلزله با دقت انجام گرفته شده باشد، سپس اقدامات فوق مي‌توانند به ماكمك كنند.
٭٭اگر اقدامات قبل و حين زلزله با دقت انجام گرفته شده باشد، سپس اقدامات فوق مي‌توانند به ماكمك كنند.

2017/09/04
Powered by DorsaPortal