3590
1
كلاس آموزشي مانور

 
 
 
    
 
 كلاس آموزشي مانور مختص فرماندارن و مديران كل دستگاههاي اجرايي بود كه درسال 96 اجرا گردد 
هدف از كلاس آموزشي مانور آشنايي بيشتر مديران و فرمانداران با بحران در مواقع اضطراري و بحران بوده است  
 
 تعريف مانور:يكي از برنامه هاي مهم آمادگي در مقابل بحران، مانور يا تمرين مي باشد. مانور در حقيقت احتمال يكي از اشكال وقوع بحران مي باشد كه با انجام آن تيم هاي عملياتي، توانمندي خود را به نمايش مي گذارند. با انجام مانور، انتظارات واقع گرايانه از توانايي هاي بالقوه از جمله برنامه ريزي، ساماندهي و چينش نيرو و مسووليت پذيري افراد ارزيابي و مشخص مي گردد. براي اجراي مانور وجود چهار ركن اساسي زير ضروري مي باشد.

 

 

 

 

 برنامه هاي آمادگي در مقابل بحران مي تواند اثرات نامطلوب خطر را از طريق تسريع در عمليات اضطراري و بازسازي و جبران خسارت به حداقل رسانيده و امداد رساني و كمك مناسب و به موقع بعد از وقوع را تضمين نمايد. آمادگي در مقابل بحران به عناصر زيادي بستگي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :

 

1-     آمادگي فكري: انجام آموزش هاي لازم مانند آموزش امداد و نجات براي كليه كاركنان

2-     آمادگي فيزيكي: انجام مانور

2018/07/31
Powered by DorsaPortal