بررسی آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی شهرستان خرم آباد
بررسی آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی شهرستان خرم آباد
بررسی آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی شهرستان خرم آباد
پیش از ظهر سه شنبه 13 خرداد ماه 98، در دیدار کرم گودرزی مدیرعامل شرکت گاز لرستان با جعفر طولابی فرماندار شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری، آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی در حوزه شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
در این دیدار جعفر طولابی فرماندار شهرستان خرم آباد با تاکید برضرورت توسعه و پوشش گازرسانی به مناطق مختلف شهرستان و روستاهای باقیمانده بیان کرد: تاکنون از تعداد 502 روستای واجد شرایط گاز رسانی در حوزه شهرستان تعداد 416 روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند با توجه به گستردگی حوزه شهرستان و آمار روستاهای تابعه و ضرورت بهره مندی مردم مناطق روستایی از نعمت گاز، انتظار داریم روند اجرایی پروژه های گازرسانی سرعت بیشتری پیدا کند و طرح تکمیلی گاز رسانی به مناطق واجد شرایط در دستور کار شرکت گاز با اولویت ویژه قرار گیرد مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان نیز با بیان اینکه پروژه های سال جاری بدون هیچ مشکلی در حال انجام میباشند و برخی از آنها در آینده نزدیک به بهره برداری خواهند رسید، پیرامون طرح های مطالعاتی و اجرایی گازرسانی به حوزه شهرستان خرم آباد قول مساعد داد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرم آباد
تاریخ:
1399/03/16
تعداد بازدید:
127
منبع:
Powered by DorsaPortal