5713
1
كوه پريز

پَريز آلبومي از جلوه هاي طبيعت

 

اگر تعريف از خود نباشد بايد بگوييم كه شهر ما دورود شهر خوبي است.شهري است كه با قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي خاص مي تواند ميداني براي شما هموطن عزيز باشد تا بتوانيد جلوه هايي از طبيعت زيبا را ببينيد. از كدام سوي ايران مي خواهيد به دورود تشريف بياوريد؟ اصلا نگران نباشيد چون مشكلي نداريد. اگر از شمال يا جنوب تشريف مي آوريد ميتوانيد به وسيله راه آهن تهران خرمشهر قدم به ديده ما بگذاريد. و اگر از غرب كشور يا شرق تشريف مي آوريد با ماشين به راحتي از اصفهان,همدان,كرمانشاه و….. مي توانيد مهمان ما باشيد.

 

1

پريز: پريز كوهي است يا بهتر بگوييم آلبومي است از جلوه هاي طبيعت. با ارتفاع 3060 متر در جنوب شهر دورود  كه مي تواند هر نوع سليقه اي را راضي كند.پريز مانند قله ايست كه سر از زمين برافراشته است.اما با قدري گردش مجموعه اي نادر از زيبايي است. كه ما به چند مورد اشاره مي كنيم. در سمت جنوب پريز دره ديدني نيگاه قرار دارد كه همه ساله كوهنوردان زيادي را به خود فرا مي خواند. نطقه زيباي عمارت و چشمه وقت ساعت كه از نوادر زيبايي هاي طبيعت است نيز در جنوب اين كوه قرار دارد.چشمه وقت ساعت در غاري قرار دارد كه در زمانهاي مشخصي آب چشمه قطع و وصل ميشود.

از ديگر مناطق پريز تنگه ازنادر در قسمت شرقي پريز مي باشد.در آنجا از دل تخته سنگي بزرگ آب فوران مي كند كه منظره زيبايي را بوجو مي آورد. در اين منطقه آبشارهاي زيبا و دل انگيز و سراب زيباي روستاي “دره‌اسپر” قرار دارد كه هرساله پذيراي هزاران گردشگر از سراسرايران اسلامي است.

زمستانهاي پريز با كسي شوخي ندارد و شايد همين امر باعث شده كسي فكر صعود زمستانه به پريز را به خودش راه ندهد.

 در قسمت غربي پريز دو تكه سنگ است كه سالهاي سال است از دور ديده مي شوند. و كودكان شهر با ديدن اين تخته سنگها از بزرگان خود شنيده اند كه اين دو تكه سنگ پسر و دختري هستند كه در روستاهاي منطقه لرستان بوده اند كه همديگر را دوست داشته اند و چون خانواده آنها با ازدواجشان مخالف بوده اند شبي دست همديگر را گرفته و به سمت منطقه بختياري فرار كرده اند. و هنگامي كه به پريز رسيده اند قصد عبور از آنجا را كرده اند و در بند آخر پريز زماني كه پسر در بالاي بند و دختر در پايين بند قرار گرفته اند  پسر كفري را بر زبان جاري مي كند كه هردوي آنها همانجا سنگ مي شوند.

تا جايي كه در روايتهاي گذشته اين كوه را به نام كرودختر (دختر و پسر) نيز معرفي كرده اند.

1393/09/03
Powered by DorsaPortal